Nové recepty

Půlnoční modlitba

Půlnoční modlitba


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Koktejl Půlnoční modlitby.

Poděkování nikdy nebylo snazší, s tímto koktejlem gin a crème de violette.

Tento recept byl původně publikován na Půlnoční modlitba. Pro další koktejly, jako je tento, přihlásit se k odběru Liquor.com za nejlepší ze všech věcí koktejly a lihoviny.

Ingredience

 • 1 1/2 unce G’Vine Floraison Gin
 • 3/4 unce St. Germain
 • 1 polévková lžíce crème de violette
 • 1 pomlčka Regans ‘Orange Bitters č. 6

Pokyny

Přidejte všechny přísady do míchací sklenice a naplňte ledem. Míchejte 30 sekund a sceďte do chlazené malé koktejlové sklenice. Ozdobte širokým plátkem citronové kůry.


Půlnoční modlitba

Když se modlíme, připomínáme si, že když přijdeme k Bohu v malých hodinách, mohou se stát pozoruhodné věci - když se Paul a Silas ve vězení modlili a uctívali, otřáslo zemí silné zemětřesení a oba byli osvobozeni (Skutky 16:26). Dalším biblickým příkladem silné noční modlitby je, když byl apoštol Petr v noci zázračně propuštěn z vězení, protože se za něj raní učedníci bez ustání modlili (Skutky 12: 5–12). Když nyní přicházíte k Pánu, existuje řada modliteb, které vám zde pomohou, s inspirativní půlnoční modlitbou za průlom, „V tuto půlnoční hodinu“ (moderní modlitební báseň), modlitbou za manželství v nesnázích a silná půlnoční modlitba.





V tuto půlnoc
(současná rýmovaná modlitba)

Půlnoc je někdy tak prázdná,
Temná a osamělá doba.
Přesto, jak hodiny nyní dosahují dvanácti,
Cítím tvůj život ve svém.
Myslím na tvých dvanáct učedníků,
Vámi zvolené číslo.
a jít v jejich šlépějích
Protože tě také miluji.

A když hodiny odbily dvanáct
Víme, že se Peter cítil příliš vystrašený
Říct, že to byl tvůj přítel, Pane,
Ale rozuměl jsi jeho starostem.
A teď, přesně jak si Peter uvědomil
Tvá láska zůstává stejná,
Vím, že se od tebe někdy odvrátím,
Ale vždy mi říkáš jméno.

Takže v tuto půlnoční hodinu
Necítím tmu, ale takové světlo
Vím, že nejsem sám,
Ale vždy na očích.
Jdu ve tvých stopách,
Jsi můj denní chléb.
Vaše dobrota se ode mě nikdy neodvrací
Neboť můj život je veden nebem.

Půlnoční modlitba

Nebeský Otče, v tuto půlnoční hodinu se rozhodnu přiblížit se k tobě.

Děkuji, že jsi mě provedl tímto dnem, za krásu tvého světla a za tvou lásku, která za mnou pronásleduje. Vím, že slyšíš mé modlitby a že nejsem sám. Během temných hodin mi připomíná, že jste se stali majákem světla. Děkuji vám, že právě teď vaše nádhera osvětluje mé srdce, mysl a duši. Rozhodl jsem se tedy otevřít svůj život vašemu vřelosti a ochraně. Ležel jsem před tebou každý strach, starost a smutek, které cítím. Přicházím před tebou takový, jaký jsem. Nic ti není skryto, můj Abba Otče, protože jsem v tobě v bezpečí, držen tvou milostí, předurčený žít s tebou v nebi.

Vzývám tě, Pane, velký pán vesmíru a stvořitel všech věcí. Jsi můj ochránce, jsi moje útočiště, jsi moje pevnost a silná věž, ve které přebývám. Prohlašuji, že jsem vaše dítě, milované a přijímané, že žiji ve vaší milosti a stojím na svaté půdě. Nebudu se bát žádného zla, protože žiji ve vašem království světla a v tuto hodinu je vaše přítomnost ve mně mocí Ducha svatého.

Pane Všemohoucí, dovol mi odrážet tuto nádhernou nebeskou slávu. Nechť jsem zde na zemi nositelem světla, majákem ztraceným, lampou naděje pro ty v zoufalství a plamenem pravdy a spravedlnosti v rozbitém světě. Ukaž mi, jak v tobě zůstat, plynout tvými slovy, odrážet tvé srdce a chodit denně v odpuštění a milosti. Děkuji vám, že v tichosti této hodiny vím hluboko v srdci, že jsem vaše dítě, jsem s vámi v bezpečí.

(modlitba od Julie Palmer Copyright © 2021 www.prayerscapes.com)

Zde je stejná noční modlitba ve formě videa, která žádá o Boží ochranu a o půlnoci prohlašuje Jeho přítomnost a moc. Vhodné pro celonoční modlitební setkání nebo jako meditace před spaním:


Půlnoční modlitba - recepty

Křesťan může mít při půlnoční modlitbě mnoho výhod. Půlnoční čas, který je mezi 12:00 a 3:00, je duchovně nejaktivnějším obdobím dne. U těch, kteří sní pravidelně, si všimnete, že sny se obvykle dějí v tuto dobu. Intenzivní duchovní činnosti probíhají jak v Božím království, tak v satanově armádě. Důvodem je, že většina lidí spí. Tělo je v tuto chvíli přirozeně slabé. Tato slabost vás činí zranitelnými vůči duchovním útokům nebo manipulaci. Ježíš Kristus to vysvětlil v podobenství. Ale zatímco všichni spali, přišel jeho nepřítel, zasel plevele mezi pšenici a odešel. Matouš 13:25.

Půlnoční události v Bibli:

1. O půlnoci porazil Hospodin všechny prvorozené v Egyptě, od prvorozeného faraóna, který seděl na trůnu, až po prvorozeného vězně, který byl v žaláři, a také prvorozeného ze všech hospodářských zvířat. – Exodus 12:29.

2. Samson prolomil o půlnoci městskou bránu do Gazy mocí Ducha svatého. (Soudci 16: 3).

3. V jednom z podobenství, která kázal Ježíš Kristus, vyšel ženich o půlnoci (Matouš 25: 6).

4. Žena o půlnoci (1. Královská 3:20) vyměnila své mrtvé dítě za živé spolubydlící a#8217.

5. Bůh otřásl základy vězení, když Silas a Peter o půlnoci chválili a zpívali (Skutky 16: 25–26).

6. Král David se o půlnoci probouzí, aby chválil Pána (Žalm 119: 62).

7. V jednom z podobenství, která Ježíš Kristus kázal o modlitbě, klepe přítel o půlnoci na dveře pro 3 bochníky chleba (Lukáš 11: 5).

Jaké jsou výhody půlnoční modlitby?

1. Půlnoční modlitba posiluje našeho duchovního člověka (Galatským 5:25).

2. Půlnoční modlitba posiluje naši víru (Jakub 2:24).

3. Půlnoční modlitba nám dává navrch v duchovním boji (1. Petra 5: 8).

4. Půlnoční modlitba přináší nadpřirozená setkání s Bohem prostřednictvím Ducha svatého a jeho andělů (Joel 2:28).

5. Půlnoční modlitba vám dává dobrý čas vyslechnout si varování od Boha bez rozptylování (Job 33: 14-18).

Půlnoční modlitba není nutná k tomu, aby žil jako křesťan, ale je velmi doporučována. Jako křesťané se potýkáme s těmi nejduchovnějšími bitvami, protože jsme největšími cíli pro Satana a jeho království (Zjevení 12:17). Musíme tedy být ve střehu a modlit se vždy v duchu (Efezanům 6:18).


Modlitba za úžasnou Boží moc

Když se modlíme, často se obracíme k Bohu, abychom uvolnili požehnání pro náš život. Pokud je důležité, abychom pochopili, že bychom tu nebyli, aniž by působila síla Boží ruky a Jeho zázračné moci. Matouš 19:26 říká: „Ale Ježíš je spatřil a řekl jim: U lidí je to nemožné, ale u Boha je všechno možné.“ Když věříme v úžasnou Boží moc, můžeme si být jisti, že všechno je možné. Pokud jste připraveni vidět ve svém životě působení Boží moci, modlete se tuto modlitbu: Ježíši, tvoje řada zázraků, skutečný projev tvého božství, přitahuje obdiv hledajících duší. Nemyslete si, že zázraky a požehnání neexistují. Jste živým příkladem takových činů. Požehnej mi vírou, abych vždy věřil, abych potvrdil nejvyšší sílu tvých zázraků, ať už fyzické nebo duchovní povahy. Poskytněte mi schopnost okamžitě vnímat zdroj všech nadpřirozených událostí. Oslavena tedy bude pouze vaše excelence. Ježíši, moje existence je nádherný zázrak. Amen.


Půlnoční modlitba - recepty

Tyto modlitby vyústily v projev „duchovního dramatu“ ... Jednoho dne se to stalo jako „šílenec, jehož duševní zdraví bylo právě obnoveno“ a můj manžel se najednou vzpamatoval. Přiznal se ke všemu, co udělal (mimochodem, všechno jsem to věděl, ale většinu jsem si nechal pro sebe) a doslova poklekl a prosil mě, abych mu odpustil, a slíbil, že vynahradím ztracený čas. V šoku jsem byl ohromen. - Paměť

& quot; Deprese pryč.
Jako byla zvednuta váha & quot


& quot; Byl jsem v depresi po dlouhou dobu a první noc jsem se modlil za vysvobození z deprese, Mám pocit, jako by mi z ramen byla zvednuta váha. Cítím se jako nový člověk. - Sain

& quot; Již vidět výsledky & quot

Ihned poté, co jste mi zaslali modlitební body. Udělal jsem 5 kopií pro své 3 děti a mého manžela. Chtěl jsem, abychom všichni měli po jednom oltáři během rodinného oltáře, abychom mohli všichni vyslovit stejnou modlitbu ve stejnou dobu… už vidíme výsledky.

Všimli jsme si, že moje manžel přichází se stonásobným návratem po práci během posledních 3 dnů a podařilo se nám zaplatit některé tolik potřebné položky. Dříve jsme vydělávali jen tolik, kolik potřebujeme z ruky do úst. - Sereana

Josephine z Německa říká:

Připojil jsem se k vám v 21denní modlitbě a tyto modlitby pro mě byly vždy zlomové, protože otevírají zablokované studny v mém životě. Zprávy, které dostávám během těchto modliteb, mě posouvají mílovými kroky po cestě víry. Vždy čekám, až budu vědět, co vás čeká. - Josephine, Německo

& quot; Jen 2 noci -
Propagační dopis je tady & quot

Právě v pátek Napsal jsem dopis, ve kterém si opravdu stěžuji na to, jak mi věci procházejí např. propagace a mnoho dalších a číslo 1 je již zodpovězeno. Chvála Bohu!

Tento e -mail vám píši dnes odpoledne tak potěšen. Je 12:45 hodin v Keni a chci vás informovat, že dopis o povýšení na pozici Senior Administrative Assistant (Personal Assistant) generálnímu řediteli mé společnosti.

mam jen provedl modlitby obsažené v DNA modlitby 2 noci a výsledky začaly stékat dovnitř. Sloužíme Bohu, který odpovídá na modlitby. - Beatrice

„Nemohu zavřít ústa & quot


Chtěl bych vám poděkovat za tyto kulky modlitby, protože dělají zázraky v mém životě. Minulý měsíc jsem zahájil modlitbu 40 kulek za přilákání pracovních míst a financování pro vaši společnost, když jsem loni zaregistroval svou společnost. Do týdne se modlím modlitbu měl jsem partnerství s větší společností, která potřebovala outsourcovat některé své služby mé společnosti.

Opět včera jsem měl schůzku s jinou větší společností, která měla financování od USAID, se chystají spolupracovat na implementaci těchto programů. Chválím Pána za vás a modlitby a Nemůžu zavřít ústa, ale chválit Boha za tato požehnání protože letos v dubnu/ květnu začínáme pracovat. - Lindelwa

& quot; Můj manažer byl opravdu šokován! & quot

Elisha, ráda bych se s vámi podělila o velká transformace nastala těsně po dvou týdnech mé účasti na půlnočních modlitbách. Za půl roku, kdy jsem byl novým vedoucím týmu na schůzce všech manažerů, které jsem se zúčastnil, jsem nikdy neotevřel pusu. . ale ve čtvrtek 2/02 a znovu 10/02 na schůzce našich manažerů jsem vznesl několik bodů, nejen že byly drobné, ale byly nejlepší jako Dostal jsem pozitivní poznámky od svých vrstevníků a můj manažer byl opravdu šokován. Děkuji Elisha a děkuji všemohoucímu za to, že tu pro mě byl. Děkuji, Pane Ježíši. - Keso

& quot; Auto konečně dorazilo z Japonska & quot

Víš co? Bůh vyslyšel mou modlitbu poté, co následoval 40 modlitebních bodů pokárání ďábla za držení mého auta, které jsem si objednal loni v září. Moje vozidlo - Starlet - má nakonec dorazil do Malawi z Japonska , a nyní ji používám. - Bůh je dobrý. Kéž vám Bůh bude i nadále odhalovat více, aby mnoho lidí bylo skutečně vysvobozeno a aby všichni lidé věděli, jak proti našemu nepříteli nastavit kulky. - Víra

& quot; Požehnán s novým domem & quot


Bůh je tak dobrý, že od té doby, co jsem se s tebou spojil, jsem byl tak požehnán tvými duchovně naplněnými e -maily. Bůh mi požehnal novým domem který bude oficiálně otevřen do konce měsíců - Bensone

& quot; 8. den modlitební akademie - nová práce PLUS dvojitá výplata!


Velice vám děkuji za modlitební akademii, můj Bůh je otcem restaurování, psal jsem vám někdy před časem o kolegovi, který o mně vytvořil mnoho lží, ale na 8. den Modlitební akademie mi Bůh dal novou práci, která je dvakrát a půl vyšší v platech než ten předchozí - Biola

& quot; Nejlepší umělec v práci & quot

Zrovna nedávno jsem obdržel Boží přízeň pomocí vašich modlitebních bodů a půstu. Byl jsem tedy vyhlášen nejlepším hráčem v mém působišti za rok 2007. Dostal jsem mnoho dárků jako takových. Všechna čest a sláva Bohu. A děkuji ti, že jsi mi otevřel oči. - Maria

& quot; Rozvedený manžel se nyní vrací!

Pomohl jsi mi v modlitbách. Věci se opravdu změnily, protože jsem dostal práci a můj manžel, který se se mnou rozvedl, ke mně začal chodit abychom se mohli dát dohromady Mocný otec vyslyšel mou modlitbu. Elisho, opravdu jsi mi pomohl. - Mable

Zodwa z Kapského Města říká:


Na tento web jsem narazil loni, když jsem byl frustrovaný ze všech možných problémů a zdálo se, že modlitby nefungují. Procházel jsem internet a viděl jsem vaše webové stránky. Přihlašuji se k odběru a každé dva dny od vás dostávám e -maily. Nekoupil jsem materiály, ano, ale teď to chci udělat.

Moje kamarádka mi poslala svědectví, z frustrace a vzteku dala výpověď. Přihlásila se k odběru a koupila si váš materiál PRAYERCOOKBOOK PRO OBCHODNÍ LIDI, už šla na dva pohovory a příští týden se chystá na další pohovory, myslím velké pozice. Řekla mi o tobě a já jí řekl, že o tobě vím, ale teď mám větší motivaci, protože se to stane někomu známému. - Zodwa

& quot; Pomáhá mi
Projděte každý den & quot

Cítil jsem jen potřebu poděkovat za všechny povzbudivé e-maily. Neuplyne den, kdy ne
přemýšlejte o tom, jak budu moci platit naše účty, nebo kde získáme peníze na školné dětí nebo na jídlo. Ale vaše dopisy mi pomáhají projít každým dnem. Pomohl jsi mi aplikovat každý biblický verš na moji aktuální situaci a nějak se už tolik netrápím - Eloisa


& quot; Chytil ryby & quot

Děkuji vám za slovo povzbuzení a velmi zbožné zásady, které mi vštípíte do života. Prostřednictvím vaší ebook Bůh dělá zázraky v mém životě.

Učím se být přemožitelem ve jménu Ježíše. Během psaní jsem získal zápletku, kterou plánuji velmi brzy rozvinout.

Pamatujte, že jsem vám loni psal o všech mých potřebách a you mi NEDAL „rybu“, ALE naučil mě, jak „hodit síť do vod a rybařit“ pro sebe! Gaise

& quot; Divine Protection? & quot

Za záhadných okolností jsem ztratil bratra a od té doby byla moje rodina pod duchovním útokem. Modlil jsem se modlitební body, které jste nám poskytli při ostré duchovní střelbě a jistě byl Pán Naší municí a ochranou zesilovače. - Laura

& quot; Je úžasné, kolik pomazání přišlo & quot

Stačí zmínit, ale u několika jsem zažil průlom ve svém zdraví a můj duchovní život se katapultoval na vrchol hory za pouhé 3 měsíce.

Jako ministr je úžasné, kolik pomazání na mě přišlo, protože jsem intenzivně vykonával vaše modlitby. Projev je tak silný a hmatatelný pokaždé, když kážu, a nedávný příklad je právě o těchto Velikonocích, když jsem kázal. - Pastor M.A.

& quot; Nová práce, nové auto,
Nový dům & quot


Mnohokrát děkuji za vaše modlitby, nyní jsem úplně jiný člověk. Získal jsem novou práci, nové auto a půjčku na koupi domu. Posílejte nám prosím dále tyto modlitební body. - Jimmy

& quot; Vyčistěné neviditelné bariéry & quot


Boží muž, děkuji Bohu za setkání s tvou službou, způsobil jsi revoluci v mém modlitebním životě a ve službě mi blízkých věřím, že velmi brzy moje služba zapálí oheň modlitby, jakmile projdu kurzem. budu svědčit ve své další poště povýšení, které přišlo do týdne modlitby proti neviditelným překážkám . Může s vámi být paráda a laskavost - Rose

& quot; Nyní slyšíme od PÁNA každý den! & quot

Vím, že Bůh je ten, kdo dává zjevení, ale dává ho těm, kteří ho vážně a neúnavně hledají, a za to vám děkuji. Tajemství modlitby, která vedou k zadním dveřím nebes, jsou skutečně tajemstvím. Některé z těchto modliteb jsem se modlil roky a roky, ale ne tak, jak to učíte vy. Pán odhalil mé webové stránky mně a mým pěti přátelům a jsme nadšení… Celé roky jsme se modlili a hledali zdánlivě marně. a nyní slyšíme od Pána každý den, vlastně více než jednou. Je to úžasné. - Stello

& quot; Family Curse Broken- Wedding in June! & quot


Měl jsem pro nás tíhu zejména toho, že jsme kvůli prvnímu narození a sňatku s tím, že jsme se narodili a začali, vzali 21denní modlitební výzvu. Byl jsem velmi znepokojen, zejména proto, že jedna z mých sester byla & quot; vdaná & quot; ale její manželství (ať zůstaneme ujednáni) netrvalo dlouho a vrátila se domů před třemi lety. Naše čtvrtá sestra začala žít s gentlemanem (žijí v Londýně).

Ten pán je přibližně stejného věku jako ona a já jsme se modlili, aby Pán v naší rodině udělal něco ohledně našich manželských osudů. Muž jí to navrhl před dvěma týdny (krátce po modlitebním maratonu) a nyní začínáme zajišťovat svatbu v červnu.

Děkuji Bohu, že tento cyklus je nyní zrušen, a pro nás ostatní s tímto vím, že Bůh brzy najde partnery. - Peggy


& quot; Dětská víra
Obnoveno & quot


Několik týdnů mě sestra v kostele znovu požádala, abych se k ní připojil na půst pro jedno z jejích malých dětí, které nepřímo nenáviděly Boží dílo a zpochybňovaly Písmo.

Chvíli se to dělo. Byl to vážný případ, kdy to nezvládla a téměř okamžitě potřebovala vysvobození pro své dítě.

Večer před půstem jsem procházel různé modlitební body a materiály, které jste mi poslali. Vytáhl jsem jednu písemku otočenou na některé stránky a viděl ZÁKLADY!

Zůstal jsem vzhůru o půlnoci a agresivně jsem se modlil o ‚modlitební body, abych se vypořádal s negativními základy‘. Matka potvrdila, že v jejím dítěti došlo k velkým změnám. Jednu neděli ve skutečnosti nabídl závěrečnou modlitbu v nedělní škole a požádal Pána, aby požehnal bohoslužbě, když jsme se dostali do Jeho přítomnosti. Úžasné, co Pán dokáže! - Prayma

& quot; 11letá dcera odpovídá. & quot

Agresivně a se slzami jsem se modlil tu modlitební kulku, když jsem zoufale chtěl průlomy ve svých modlitbách.

Nevěděla jsem, odkud přijde průlom, ale mojí srdeční touhou letos je, aby se můj manžel a 3 děti odevzdali Ježíši, učinili z něj Pána a Spasitele svého života a byli zvyklí rozšiřovat Jeho království a přinášet slávu Mu. To je opravdu moje hluboká srdeční touha.

V neděli vzkříšení !! Na konci naší bohoslužby moje 11letá dcera reagovala na oltářní volání z vlastní vůle odpověděla na oltářní volání z vlastní vůle vyroben farářem - Cathy L.

Primrose říká:
& quot; Nyní jsem Hlava & & quot;

Bůh vyslyšel mou modlitbu. Dali jste nám modlitební body k prolomení nového roku a použil jsem je, jak jste řekl. Požádal jsem o nový post, unavený být ocasem v práci, a prosil jsem Boha, aby mi udělal hlavu, jak slíbil ve svém slově.

V únoru jsem byl povolán na dva pohovory ve stejný den na různá místa, která byla od sebe vzdálena 490 km. Požádal jsem toho vzdáleného, ​​aby ze mě udělal prvního kandidáta na pohovor. Oba moji žádost přijali.

Úspěšně jsem prošel oběma pohovory. Byl jsem jmenován oběma. Vybral jsem si asistenta ředitele, protože jsem byl administrativním úředníkem. Nyní jsem hlavou. - Primrose

Po 7 měsících pobytu doma Shielah říká:


Děkuji za vaše e -maily, opravdu si je užívám. Včera jsem měl narozeniny, bylo mi 34. Děkuji Pánu. 34 a single. V loňském roce jsem přečetl 21denní maratonské modlitební body pro jednotlivce a spoustu dalších modlitebních bodů, které jsem od vás dostal.

Postil jsem Ester, postil se 21 dní, 7 dní a nepočetné denní a noční půsty. Děkuji Pánu, že to nebylo marné. V březnu 2007 jsem odešel z práce s vírou v Boha pro lepší práci.

Ten, který jsem měl, bych pracoval déle než 12 hodin denně a odměna byla jen 20 USD. 3. listopadu 2007 jsem byl pozván na pohovor, a nastoupil jsem do nového zaměstnání 12. listopadu 2007 po 7 měsících pobytu doma. - Shielah

Jane říká:
& quot; Nyní je mír & quot

Začal jsem si užívat plody vašeho učení. jak teď mluvím, existuje mír a klid v mé rodině mezi mnou a mým manželem. Ačkoli jsem vám neřekl o své rodině hned po vysílání, ale dovolte mi, abych vás ujistil, že nyní děláme věci společně a děkuji Bohu, že vás použil k tomu, abyste mě zmocnili tak, že se nyní zvykám probouzet každou půlhodinu na modlitby. - Jane

Zuki říká:

V noci na pondělí byl můj sesterský dům rozbitý, nikdo nebyl doma, ale nic ani lžíce, která byla ukradena. Moje sestra už dva týdny čte vaše modlitební body, na které je velmi nalepená , ona bez nich nechodí žádný den. - Zuki


Tendai říká:
& quot; Otevřel dveře. & quot

Chtěl bych se s vámi podělit o to, co Pán v mém životě udělal. Pokud si dobře pamatujete, požádal jsem o položku modlitby za finanční průlom, procházel jsem finanční obtížností již delší dobu, ale od této chvíle mě Pán, náš Bůh, navštívil s finančním průlomem.

Otevřel dveře, které byly zavřené, a proto bych chtěl poděkovat Pánu za úžasnou věc, kterou udělal pro můj život a vy za vaše modlitby. - Tendai

& quot; Jsem prostě ohromen. & quot

Stáhl jsem si elektronické knihy, vytiskl je a opravdu jsem je pohltil. Jsem ohromen některými věcmi, které jsi napsal protože jsem byl křesťan a jsem věrný desátku a dodržování Božího slova, ale jen jsem přemýšlel, jaký to mělo celý účel, protože moje manželství se stále zhoršovalo a bylo to opravdu špatné až do té míry, že jsem to právě našel toxický. Některé odpovědi a možné důvody jsem již viděl v tom, co jsem dosud četl Sestra J.


Chtěl bych vám poděkovat za neustálou komunikaci a lekce modlitby, které mi posíláte. Modlil jsem se pomocí tvých modlitebních bodů, zvláště tohoto konkrétního, který jsi mi dal - & quot; Nechte Ducha vzkříšení vdechnout život každé části mého života, mému těhotenství, mému manželství atd. & quot Poté mi doktor řekl, abych udělal sken a bylo hotovo. Zjistil jsem, že je vše v pořádku, a sken ukázal, že jsem měl dvojčata. - Sestra M.

Fantastické výsledky

Děkuji za všechny koučovací a modlitební body. „Bůh, který odpověděl ohněm, odpověděl v situaci ohně ohněm“ Minulý rok jsem se za něj modlil, aby absolvoval vysokou školu.

Potom jsme se modlili za Joba, pak jsme letos hráli o dům. Společností Hypotéka jsme narazili na některé překážky, a tak jsme se rozhodli přidat k modlitbám půst spolu s modlitebními body.

Dnes ráno jsme dostali telefonát od hypoteční společnosti, že uzavře 31. března 2008. Elisha, sloužíme úžasnému Bohu… - Hannah

& quot; Pohybuje se Boží rukou & quot;


Děkuji za všechna semínka, která zaséváte do mého života a života ostatních věřících. Mentoring, který jsem obdržel na 2 modlitební akademii, jejíž jsem součástí, je nezměrný a chci vám poděkovat za to, že jste poslušní Bohu a sdílíte s námi své zkušenosti.

Mým největším svědectvím je, že Bůh posílil v mém duchu prostřednictvím vašeho učení, že pokud je pro nás, nikdo nemůže být proti nám a my můžeme pohybovat jeho rukama vroucí a soustředěnou modlitbou.

 • I když už vám mnoho lidí odepsalo

 • I když vaše manželství, zdraví nebo dokonce vaše kariéra právě vplouvala do neklidných vod

 • I když vám věci úplně nevyšly podle očekávání a jste vyrovnaní
  teď se bojíte, že přijdete o práci nebo cokoli jiného.

Ukázat vám, jak mocné to pro vás může být v následujících dnech , dovolte mi, abych se s vámi podělil o to, jak ti, kteří přijali moji výzvu v posledních 3 měsících, dokázali obdržet svá božská zaslíbení od PÁNA.

Těchto 6 zpráv o chvále přišlo
Ten samý den . Bude váš další?

& quot; Před 21 dny uplynulo & quot;

Minulý rok v červnu (2008) jsem narazil na výtisk od kolegy, že výtisk byl o modlitbě 21denního maratonu.

Začal jsem se o to zajímat a měsíc na to jsem začal cestovat. Byl jsem pozván na pohovor a poté mi nabídli lepší plat a lepší práci.

Od té doby jsem na ten den nikdy nezapomněl a paradoxně se to všechno stalo před uplynutím 21 dnů.

Když jsem četl svědectví z vašich webových stránek, začal jsem přidávat 2 a 2 dohromady, pak jsem dospěl k závěru, že nikdy nemůže existovat jiný web, kde by to přišlo, musí to být tento, i když mi to nebylo potvrzeno. protože se nemůžu zmocnit majitele toho výtisku a můj kolega netuší, odkud to zdroj vzal. Za to nemohu Bohu dostatečně poděkovat, protože jsem bojoval za minulost 6 let na stejné práci bez jakékoli propagace nebo protiplnění.

& quot; Dala jsem plat tak vysoko. & quot

Chtěl bych vám poděkovat za moji kopii Modlitba Calebova který mi byl zaslán. Když jsem viděl všechna svědectví na vašem webu. Musím říct, že některým z nich bylo těžké uvěřit.

Ale pak jsem se připojil k modlitební akademii, když jsem byl odvolán ze své staré práce. Téhož týdne, kdy jsem měl skončit, mi zavolali, abych přišel na pohovor, kde nyní pracuji.

Když se mě zeptali na plat, dal jsem to tak vysoko, že jsem využil šance a důvěřoval Bohu a myslel si, že se mě pokusí vyjednat o něco níž.

Když mi v pondělí volali, aby mi řekli, že jsem dostal práci, což jsem už věděl. Do nabídky, kterou jsem požadoval, vložili dalších 2 000 000 USD. Což více než zdvojnásobilo mzdu, kterou jsem dostával.


& quot; Tato jedna modlitba skutečně přispěla k mé propagaci & quot

Vaše učení o tom, jak bychom se měli modlit, přineslo v mém životě tolik změn.

Byl jsem vám představen přítelem kolem října minulého roku (2008), od té doby se modlím vaše modlitební kulky během půlnoční hodiny.

Na začátku listopadu jsem byl požádán, abych jednal na vedoucí pozici zástupce ředitele.

Pokračoval jsem v modlitbě a také jsem se modlil 27 minut do půlnoci.

Dnes mohu komukoli sebevědomě říci, že Bůh je tu pro nás, jen kdybychom věřili a důvěřovali mu.

Nepřestal jsem se modlit a jsem rád, že mohu oznámit, že od té doby jsem byl s účinností od 1. května 2009 povýšen na asistenta ředitele. SLÁVA BOHU.

Také bych chtěl zmínit, že tato konkrétní modlitební kulka „Kropím Ježíšovu krev po mé zemi ve jménu Ježíše, a žádám vás, abyste mluvili o Ježíšově krvi nad mou zemí ve jménu Ježíše “opravdu přispělo k mé propagaci. DĚKUJEME VÁM


& quot
This And Got Jobs.
Stejně jako já & quot

V srpnu 2008 jsem obdržel e -mail od bývalého kolegy. Tento e -mail hovořil o modlitebních orlech, kteří se budou modlit na začátku olympijských her v roce 2008. To byl jeden z Elíšových modlitebních bodů a vyžadoval, abychom udělali Ester půst, a řekl, že za 3 měsíce uvidíme zázraky.

Obvykle se na takové e -maily dívám a jen je čtu, ale tento byl jiný. Rozhodl jsem se to vytisknout a vzal jsem to domů. O půlnoci jsem se modlil a podle pokynů jsem se postil.

Do měsíce jsem byl pozván na pracovní pohovor, byl jsem v současném zaměstnání od roku 2005. Když mi zavolali, abych přišel na pohovor, řekl jsem si, že tyto modlitební body fungují, vzal jsem je a modlil se o půlnoci do den pohovoru.

Přesně 3 měsíce po srpnových modlitbách jsem nastoupil do této nové práce, která díky dvojnásobnému placení oproti té předchozí a prostředí je dobrá a zdravá. Chvála Pánu.

Na začátku tohoto roku byli dva moji přátelé pozváni na pohovor, předal jsem jim modlitební body. O půlnoci jsme se modlili a oba dostali práci.


Nyní dostávám Eliščin e -mail a jsou velmi motivující a budující a jeden z těchto dnů se připojí k modlitební akademii.

& quot; Stalo se to za 10 dní. V návaznosti na Modlitební kuchařka Recept & quot

Chci vyjádřit upřímnou vděčnost Bohu, on slyší a odpovídá na modlitbu. Chci vám poděkovat za tuto úžasnou práci, kterou děláte, osvěcuje nás a pomáhá nám získat naše požehnání.

Toužil jsem sehnat vaše materiály, abych se pokusil zjistit, jestli z toho mohu mít prospěch. Můj přítel mi poslal Modlitební kuchařka pro zaneprázdněné lidi a rozhodli jsme se to udělat společně jako rodina, včetně přítele mého bratra, se kterým zůstaneme.

Udělali jsme 10 kroků (Modlitby nadace) dvakrát a poté jsme pokračovali v modlitebních bodech k hanbě a zničení zlých bran podle receptu uvedeného v kuchařce. Sotva po 10 dnech oba kluci dostali práci a způsob, jakým se to všechno stalo, je zázrak.

Teď už vím, proč tomu říkáš kuchařka, stejně jako recept existuje metoda, kterou je třeba dodržovat, aby se dosáhlo výsledků . Vím, že je to jen začátek, další určitě přijdou.

Kéž vám Bůh nadále žehná a zvyšuje vás v moudrosti a poznání.


& quot; Do 2 týdnů, má sestro
Dostala práci, kterou hledala. Na 6 let! & Quot

Na váš web mě přivedl jeden z mých přátel, když jsem navštívil váš web, uvědomil jsem si, že to není vtip, je to vážné, a moje duše byla naplněna radostí. před několika lety přišel do naší Církve jistý Boží muž a kázal o modlitbě, ale já tomu tehdy nerozumím a nikdy jsem
použil to.

Ale když jsem obdržel vašich 40 modlitebních bodů, všechno začalo dávat smysl a začal se dít zázrak. do 2 týdnů dostala moje sestra práci, kterou hledala 6 let, můj bratr byl povýšen. Ke všemu jsem byl také povýšen.

Elisa, protože jsem začal pracovat v roce 2002, každý
Manažer nebo supervizor, se kterým jsem pracoval, mě nikdy neměl rád. Změnil jsem zaměstnání v domnění, že věci budou lepší, ale kdykoli jdu, manažeři mě nemají rádi a tvrdě jsem pracoval, abych na ně udělal dojem, ale pokaždé uvidí chyby ve všem, co dělám.

Nikdy nemám přítele, myslím křesťanského přítele, chovali se ke mně, jako bych byl outsider. Děkuji Bohu za tebe. Mám křesťanské přátele, kteří mě oceňují takovou, jaká jsem, a založili jsme modlitební tým.

- Tsakane, Jižní Afrika

Chvalte Pána za všechny tyto nádherné zprávy. další vás ohromí.

Od zcela nových zakázek po.
Něco jiného

Jen pro osvěžení paměti v našem & quot; notorickém & quot; koncoročním zpravodaji, 27 minut do půlnoci „Odhalil jsem PLÁN MODLITBY, který vám dodá duchovní impuls po celý letošní rok.

Nyní přejdeme k něčemu, o čem mnoho lidí neslyší.

Ale to je pro letošní vítězství klíčové.

Když čtete mé e -maily, všimnete si, že jsem často mluvil, jako bychom byli na bojišti.

Protože pro VŠECHNY věřící ve skutečnosti existuje bojiště, kde:


- Zápaste s jasnými a přítomnými hrozbami pro naši spásu, požehnání a klid v duši.

- Střílejte a zabíjejte satanské & quotpiraty & quot; a pochodujte přímo na nepřátelské území, abyste získali zpět vše, co nám bylo ukradeno.

Nové bojiště se však stále vyvíjí.


A pokud chcete, aby vám požehnání, o kterých vám bylo řečeno, přijde letos, existují 3 duchovní pravdy, které musíte hned vědět:

& quot3 Duchovní pravdy
Teď to musíte vědět & quot

Jakmile opravdu začnete tyto informace používat, začnete stoupat jako orel. do říše opravdového hojného života, o kterém Ježíš tak často mluvil.

DUCHOVNÍ PRAVDA #1:
Strom božského požehnání


Strom božského požehnání nemůže prospívat na kompostu hříchu a dekadence.

Toužíte po požehnání od Pána? Pak musíte být ochotni uklidit svůj život. a ži svatý. Protože pokud tak neučiníte, tyto & quotpetpet & quot; hříchy postaví duchovní zeď tak silnou jako zeď Jericha. mezi vámi a Bohem (od kterého plynou všechna požehnání).

Žádné z Jeho požehnání se k vám nedostane. budou odkloněni v duchovní říši do obrovských satanských bank pro další distribuci ostatním!

DUCHOVNÍ PRAVDA #2:
& quot; Sledujte se mnou jednu hodinu & quot

To je od našeho Pána Ježíše samotného. V Getsemanské zahradě chtěl, aby se k němu připojili jeho žáci v kruhu (Peter, James, John), když se modlil na půlnoční hodina.

Běda, byli zatíženi spánkem. Stejně jako dnes, duch spánku zachytil většinu věřících . a nemohou se „bít s Ježíšem 1 hodinu“

Můj drahý čtenáři, chci tě ujistit, že pokud bys uklidil svůj život A spustil půlnoční hodinky dnes. a pokračujte dalších 90 dní (začněte jednou nocí v týdnu, dokud si s formátem nebudete rozumět), v pekle není síla, která by narušila vaše manželství. nebo oddálit vaše požehnání.

Diskutuji o biblickém základu Půlnoční modlitby v Modlitební kuchařka pro zaneprázdněné lidi . a demonstrujeme to krok za krokem v Modlitební akademie. (Další již brzy).

DUCHOVNÍ PRAVDA #3:
& quot; Získejte mentora, který je pomazán, aby učil & quot

Mentor č. 1, o kterém vím, se nazývá SVATÝ DUCH. Všimněte si prosím tohoto jména. A pamatujte, že naše první duchovní pravda je. že letos musíme žít svatě.

Pokud jste obdrželi JEŽÍŠE jako svého Pána a zachránce, pak máte dobrou pozici pro společenství s Duchem svatým.

Mnoho modliteb, které se v Akademii modlíme, je navrženo tak, aby byl váš život „přitažlivý“ a aby v něm přebýval Duch svatý.

PLUS, trénujte své duchovní svaly, aby vydržely & quot; zbraně hromadného ničení & & quot; nepřítele. něco, co Bible nazývá & quot; šípy, které létají ve dne, a mor, který kráčí ve tmě. & quot


Zde je tajemství, které většina lidí potřebuje vědět. existují konkrétní věci, které mohou blok křesťan z přijetí plnosti Ducha.


Právě jsem zmínil první - hřích. Ostatní 3 mají hluboké kořeny. a v Modlitební akademii krok za krokem vysvětluji, jak zbořit všechny tyto skryté překážky, abyste mohli zažít plnost Ducha svatého.

V Modlitební akademii učím lidi opustit veškerá sofistika. a pokračuj v modlitbě, jako by na tom závisel tvůj život.

V nadcházející modlitební akademii jsou modlitební kulky:

 • Zastavte ďábla chladného v jeho stopách

 • Ukončete dlouhodobé problémy

 • Vysvoboďte Boží lid z neviditelných klecí

 • Obnovte radost a med v manželství

 • Zabijte deprese a uvolněte radost, mír.

V dalším Modlitební akademie plánovaný start na 25. den, odstartujeme velmi speciálním 21denním maratonem pomocí modlitební SEKVENCE, kterou jsem vytáhl z aktivní služby na 3 roky.

Tato konkrétní sekvence modliteb vám poskytne požadovaný duchovní impuls, pokud chcete projevovat božská požehnání v každé oblasti svého života. každý měsíc tohoto roku.

Tady je to, co pro vás mám:

Průlomová lekce č. 1:
Co je úplně první věcí, o kterou se musíte postarat, chcete -li rychle vidět odpovědi na svou modlitbu?

Průlomová lekce č. 2:
Co je neviditelný oltář. a jak to může způsobit nebo narušit odpovědi, které dostanete, když se modlíte?

Průlomová lekce č. 3:
Co jsou to rudí draci duchovního světa a jak brání (čti: zdržovat, krást, zabíjet) odpovědi na modlitbu?

Průlomová lekce č. 4:
Kdo jsou bílí trpaslíci ducha a jaký vliv mají na vaše modlitby?

Průlomová lekce č. 5:
Jak lze určité hluboké oblasti lidské mysli duchovně naprogramovat tak, aby sabotovaly veškeré vaše nejlepší úsilí. a jak se s tím vypořádat modlitbami „odprogramování“.

Průlomová lekce č. 6:
Jakých 5 způsobů Bůh odpovídá na modlitby? a jaké jsou duchovní signály, které vám říkají, že odpovědi na vaše modlitby již byly uvolněny?

Průlomová lekce č. 7:
. kdokoli, v jakékoli fázi duchovního růstu, kdo to myslí vážně s přijímáním odpovědí od Pána, musí vážně brát v potaz tuto JEDEN podstatnou část duchovní rovnice. díky čemuž budete nezranitelní vůči hrůzám a neustálým problémům, které ostatní lidé neustále trpí.

Jako přidaný BONUS získáte
Kompletní AKTUALIZOVÁNA 9dílná sada skládající se z.

1. Osobní mentoring. Osobní osobní schůzka e-mailem
2. Rezervovat - Modlitba Calebova. vč. 201 modlitebních bodů - (hodnota 47 $)
3. Zvláštní zpráva - & quot; Duchovní upíři & quot; Zvláštní zpráva -
4. Ebook - & quot; Dream CODE & quot; kompletní se 111 modlitebními body
5. E -kniha - & „Secrets DNA Secrets & quot - - (hodnota 37 $)
6. E -kniha - & „Modlitební kuchařka pro zaneprázdněné lidi“ - (hodnota 39,95 $)
7. Ebook - tajemství č. 1, jak se dostat z dluhu (obsahuje 101 modlitebních bodů)
8. Modlitební body speciálně přizpůsobené - & quot; Jak je potřeba & quot; -
9. Online chatovací relace- týdně

Vy budete soudce. podívejte se na svědectví na této stránce a zeptejte se sami sebe:

Nejsou to úplně stejné věci?
Věřil jsem Pánu kvůli?

Pro ty, kteří se nikdy neúčastnili Modlitební akademie (nebo kdo se účastnil, ale modlil se vlažným způsobem), nemohu slovy vyjádřit to, co prožíváte v následujících 90 dnech. v důsledku toho, že jsem součástí toho dalšího.


Na další zasedání bude přijato pouze 700 lidí. Pokud se rozhodnete tuto výzvu přijmout, musíte se zaregistrovat dříve než datum ukončení systému
(Nevíme proč, ale náš nový počítačový systém přeruší registraci 19.)


Tady je ten, který právě přišel od Teddyho, z minulé Prayer Academy:


& quot; Stala se ta nejúžasnější věc. & quot

Nejúžasnější věc se stala mému příteli včera poté, co jsem mu dal jen dvě modlitební kulky z vašeho ebooku.

Zůstáváme spolu v jednom bytě s mým přítelem Timothym. Pracujeme od sebe téměř 500 metrů, a tak běžně chodíme spolu každé ráno a večer.

Včera se mi zmínil o svém šéfovi, který prošel dál. Byl jsem tak senzibilizován vašimi modlitebními body a agresivní povahou uvolňování modlitebních kulí, viděl jsem příležitost pro povýšení svého přítele. Touží po trvalé pozici, protože v současné době pouze jedná.

Duch Páně mě nařídil, abych mu dal jen dvě vaše modlitební kulky. „Pokropím svou zemí Ježíšovu krev ve jménu Ježíše a žádám krev Ježíše, aby promluvil o mé zemi“, zdůrazňuje.

Hádejte, co .. můj přítel se řídil pokyny a do večera téhož dne mu zavolal generální ředitel a byl požádán, aby předal všechna svá svědectví. Elisha zajisté tyto modlitební body fungují tak rychle, že se člověk bojuje uvěřit, že Bůh se opravdu může pohybovat takovou rychlostí. - Teddy M.


A můžete tomu věřit?

O 3 týdny později příběh potvrzuje přítel, na kterého se Teddy odvolává. a přihlašte se do Modlitební akademie:

Na tento web mě přivedl přítel Teddy L. Munyalo, který viděl, jak se jeho život proměnil tvým učením.

Dal mi dva modlitební body, a když jsem je uvolnil v kanceláři, začaly se dít věci.

Vítězství jsem okusil také poté, co jsem si objednal Modlitební kuchařskou knihu pro zaneprázdněné lidi a modlil se modlitby 3. a 4. kroku za situaci, které jsem čelil.

Moje motivace objednat si knihy a přihlásit se k Modlitební akademii je hluboká touha být bojovníkem za modlitby a používat zbraň modlitby, kterou nám Bůh dal jako své děti.

Jakému mocnému BOHU sloužíme!



Ministerstva požárních pružin
2679 Howard Avenue Suite 138
Windsor, ON N8X 3X2
Kanada

PS: Ještě jedna věc - málem bych zapomněl.


& quot; ODVÁŽÍM VÁS ÚČASTI V AKADEMII PŘÍŠTÍCH MODLITB
A NEMĚT OBROVSKÉ SVĚDOMÍ. VÝSLEDEK! & Quot


Pastor Anderson říká:
Nebojte se pochybovačů

Nebojte se pochybovačů, byli tam, i když byl Ježíš na zemi.

Před nějakou dobou jste nás učili o „zlatém klíči“. Ve středu 12. března se mi zdálo o paní, která mi podala velkou obálku, a řekla: „Kvótový farmář v USA vám tuto obálku poslal“

Uvnitř byly klíče a jeden velký klíč byl ze zlata. Ve snu jsem poděkoval Bohu za to, že mi dal klíče, vzal jsem zlatý klíč a začal ve snu otevírat dveře. Když jsem se kolem 2.00 ráno probudil, vzpomněl jsem si na vás o zlatém klíči, o kterém jste se zmínili před několika lekcemi.


29 nočních modliteb, které vám pomohou zakončit den s mírovou myslí

I když jste možná začali svůj den volna šálkem kávy a smysluplnou modlitbou, je neuvěřitelně snadné zachytit se v chaosu a stresu dne, což vás donutí ukončit to na nízké úrovni. Když se na konci dne vrátíte domů, pomůže vám to minuta, soustředění se a pronášení noční modlitby Bohu. Pomůže vám to uklidnit mysl, vymazat starosti a dodá vám sílu dokončit náš týden.

Ježíš přesně ví, co potřebuješ, přesně ve chvíli, kdy to potřebuješ. Využijte tedy svou večerní modlitbu jako způsob, jak mu poděkovat a poděkovat, zvláště pokud se vám to stalo během dne. Nebo pokud máte potíže s usínáním, řekněte večer několik slov z Písma, abyste se uklidnili. Brzy se z toho stane noční rutina a vy budete připraveni zvládnout každý den a výzvy, které s sebou přináší.

Děkuji, že jsi mě dnes držel pohromadě. Potřeboval jsem tě a ty jsi tu pro mě byl. Děkuji za každý kousek lásky, milosrdenství a milosti, který mi byl prokázán, i když jsem si to nezasloužil. Děkuji vám za vaši věrnost i v mém utrpení. Jen tobě buď sláva.

Požehnáš nám, když odpočíváme
Obnovte nás, když spíme
Když se unášíme, staráš se o nás
A udělej naše snění sladké.

Jste to nejbezpečnější místo
Jsi Bůh milosti
Odpuštěno, milováno a drženo vámi
Je každé malé semínko víry.

Znáte naše myšlenky a pocity
Vidíte naše hluboké touhy
Chápete naši únavu
A chytíme každou slzu, kterou pláčeme.

Každý den kráčíš vedle nás
Jste stálý přítel
Zůstaneš s námi celou noc
Na vás se můžeme spolehnout.

Můžu klidně spát.
Házím a otáčím se. Znovu.
Jsem tak vděčný, že tě nikdy neomrzí
A ty nikdy nespíš
Jsem vděčný, že jsi tady se mnou právě teď,
I když moje mysl zvítězila a přestala vířit
A moje hlava vyhrála a přestala se točit.
I když vím, že mě starosti nikam nedostanou
A moje srdce se na tebe musí spolehnout.
Potřebuji tě a dobrý pastýř a mdash
Protože počítání oveček prostě nefunguje.
Utěšil byste mé srdce, jak to dokážete jen vy?
Zachráníš mě z mé vlastní spirály myšlenek?
Neboť vím, že když odpočívám v Tobě,
mír jako řeka přetéká mou duší a
Za sladký odpočinek vás mohu předem pochválit.
Amen.

Ježíši, něžný pastýři, slyš mě.
Požehnej dnes večer tomuto malému beránkovi.
Skrz temnotu buď dole poblíž mě,
Uchovej mě v bezpečí do ranního světla.

Přiznám se, že často zapomínám, že jsi se mnou. Často zapomínám, co se vám líbí. Odpustil bys mi to prosím? Potřebuji tě lépe poznat. Potřebuji lépe poznat vaše Slovo a vaše sliby. Pomoz mi dostat tě na první místo v každé oblasti mého života. Pomozte mi žít jeden den po druhém. Pomozte mi, abych si nedělal starosti se zítřkem, ale místo toho se zaměřil na to, co právě teď děláte v mém životě. Chci důvěřovat vašemu slibu, že se postarám o všechny mé potřeby & mdash finanční, vztahové, fyzické, sociální, duchovní a emocionální. Pomoz mi, abych ti více věřil a méně se trápil.

Modlím se ve jménu Ježíše a rsquo, Amen.

Matthew, Mark, Luke a John,
Požehnej posteli, na které ležím.
Čtyři rohy k mé posteli,
Čtyři andělé kolem mé hlavy
Jeden se dívat a druhý se modlit
A dva, aby odnesli mou duši.

Bože, příteli, je čas jít spát.
Čas na odpočinek mé ospalé hlavy.
Modlím se k vám dřív než já.
Prosím, veď mě po cestě, která je pravda.

Bože, můj příteli, prosím požehnej mé matce,
Všechny vaše děti a sestry, bratři.
Ach! A pak je tu táta, který & mdash
Říká, že jsem jeho dar od vás.

Bože, příteli, je čas spát.
Děkuji ti za jedinečnou duši,
A děkuji za další den,
Běhat, skákat, smát se a hrát!

Bože, můj příteli, je čas jít,
Ale než to udělám, doufám, že víš,
Také jsem vděčný za své požehnání,
A Bože, můj příteli, miluji tě.

Děkuji ti, můj Nebeský Otče, prostřednictvím Ježíše Krista, tvého drahého Syna, za to, že jsi mě tuto noc uchránil před veškerým nebezpečím a nebezpečím, a modlím se, abys mě dnes chránil i před hříchem a vším zlem, před veškerým mým jednáním a životem může tě potěšit. Neboť do Tvých rukou poroučím sebe, své tělo i duši a všechno. Nechť je se mnou tvůj svatý anděl, aby nad mnou Zlý nepřítel neměl žádnou moc.

Jděte s každým z nás odpočívat, pokud je vzhůru, zmírněte mu temné hodiny sledování a až se vrátí den, vraťte se k nám, našemu slunci a utěšiteli, a zavolejte nám s ranními tvářemi a ranními srdci, dychtivými pracovat, touží být šťastní, a pokud je den označen jako smutek, silný, aby to vydržel.

Otče, děkujeme ti za noc a za příjemné ranní světlo. Pro odpočinek a jídlo a láskyplnou péči a to vše dělá den tak férovým. Pomozte nám dělat věci, které bychom měli, abychom byli k druhým laskaví a dobří. Ve všem, co děláme, v práci nebo hře, abychom každý den rostli více milující.

Nyní mě ukládám ke spánku, modlím se, aby Pán svou duši držel, sledoval a střežil mě celou noc a probudil mě ranním světlem.

Všemohoucí Bože, zářící světlem, vrhni svou dobrotu, aby na mě zazářila. Nejúžasnější Pane, stvořiteli všech věcí, drž svou pravdu, aby mě chránila. Majestátní král, který vládne nade vším, zabijte s velkou láskou všechny stíny kolem mě. Prince of Peace, slavný a pravdivý, zvedni své síly a přikryj mě. Celou tu noc. Amen

Otče, víš o mých starostech a péči o mé potíže. Proto vám dávám tyto těžké starosti. Položím ti tyto situace k nohám. Prázdný kříž je místem odpočinku, kde se mohu zamyslet nad tvým vzkříšením a okamžikem, kdy láska zvítězila. Děkuji vám, že vaše láska ve mně může změnit krajinu mého života. Kráčím s mírem do nového dne a vkládám do tebe svou naději. Nic není mimo vaši vykupující lásku, mohu nyní odpočívat s vědomím, že osvětlíte moji cestu a budete řídit můj život. Amen.

Pane, děkuji ti za tvou hojnou a hojnou milost. Děkujeme, že si nemusíme vysloužit kapku mohutné řeky milosti, která nám dnes volně proudí. Děkuji vám za neočekávanou, nezaslouženou přízeň, kterou jste zasypali můj život. Pomoz mi postavit se na cestu tvé lásky a milosti. Pomoz mi nezanedbávat disciplíny, se kterými se s tebou musím pravidelně setkávat a pít z vody života. Děkuji za vaši bohatou lásku. Amen.

Drahý Bože, když mě ukládám ke spánku, uvolním napětí svého těla, uklidním neklid své mysli a stále myšlenky, které mě znepokojují a zmatují. Pomoz mi odpočinout sobě a všem mým problémům ve tvé silné a láskyplné náruči. Nechte svého Ducha promlouvat k mé mysli a srdci, když spím, takže když se ráno probudím, možná zjistím, že jsem v noci přijal světlo pro cestu, sílu pro mé úkoly, mír pro mé starosti odpuštění za mé hříchy. Dej mi dneska spát a zítra sílu žít.

Bože, někdy mě život dostane dolů a je pro mě těžké vidět věci, za které bych měl být vděčný. Otevřete oči a podívejte se na dary, které jste mi v životě dali. Začnu tím, že vám poděkuji za to, že jste mě milovali natolik, že jsem přišel na Zemi a zemřel, abychom mohli žít spolu navždy. Amen.

Duchu svatý, prosím, obkrouž mě, přijď mě držet v bezpečí. Zabal mi mysl tvou pravdou. Veďte mé myšlenky a uklidněte své obavy. Stabilizujte své emoce, Pane, že byste vedl mé pocity, ať mě nepřemůže rozrušení. Udržujte mou duši s vizí budoucnosti a nadějí na zítřek. Potřebuji tě. Amen.

Ó Pane Bože všemohoucí, jak jsi nás naučil nazývat večer, ráno a poledne jednoho dne a učinil jsi slunce, aby vědělo, jak zapadá: Rozptýli temnotu našich srdcí, abychom tě díky svému jasu poznali buď pravým Bohem a věčným světlem, žijícím a vládnoucím na věky věků. Amen.

Pane, až bude mé srdce přemoženo, zaplav mě svým mírem. Veď mě k tobě, má skále. Veď mě k Tvému Slovu, které mi dává sílu a útočiště. Pomozte mi, abych neutíkal k menším věcem. Nakreslete mě, abych k vám nejprve utíkal. Pomozte mi zvyknout si vzít můj & ldquooverwhelmed & rdquo a umístit jej pod svou vůli. Děkuji, Pane. Ve jménu Jesus & rsquo. Amen.

Pane, můžeme spát, protože prostě nevíme, co dělat. Tato velká rozhodnutí tvrdě tlačí. Můžeme & rsquot vidět všechny odpovědi, ale věříme, že nás vedete. Pomozte nám slyšet váš hlas, pomozte nám vidět vaši ruku, která nás vede na každém kroku. Udělejte si před námi cestu jasnou a my vás žádáme, abyste otevřeli ty správné dveře a zavřeli ty, které pro nás nejsou žádoucí. Dáváme vám to znovu hned teď a věříme, že nám pomáháte a pracujete naším jménem, ​​i když spíme.

Požehnej tomuto domu a těm uvnitř. Požehnej naše dávání a přijímání. Požehnej našim slovům a konverzaci. Požehnej nám ruce a odpočinek. Požehnej našemu setí a pěstování. Požehnej našemu příchodu a odchodu. Požehnej všem, kteří vstupují a odcházejí. Žehnejte tomuto domu, sdělte svůj mír.

Otče, děkuji ti za dnešek, za všechny způsoby, kterými jsem tě poznal. Za východ slunce a ptačí zpěv, za hudbu, kterou jsem slyšel, a za věci, které mě bavily. Pro jídlo a pro útulný domov, ve kterém žiji, pro moji blízkou rodinu a pro mé speciální přátele. Především děkuji, že jsi byl každou chvíli vedle mě. Dovolte mi snít dobré sny a vstát zítra, abych vám ještě jednou poděkoval. Amen.

Den je hotový, Bože Synu, pohlédni dolů na svého maličkého! Ó Světlo Světla, drž mě tuto noc a vrhni se kolem mě, tvá přítomnost je jasná. Nemusím se bát, pokud jsi poblíž, jsi můj Spasitel milý a drahý.

Dávej na sebe pozor, drahý Pane, s těmi, kdo se probouzejí, nebo se dívej, nebo dnes v noci pláč, a dej svým andělům vládnout nad těmi, kdo spí. Pečuj o své nemocné, Pane Kriste. Odpočiňte si unavení. Požehnej svým umírajícím. Uklidněte své trpící. Lituj ty své postižené. Chraňte své radostné. A to všechno kvůli tvé lásce. Amen.

Nebeský Otče, prosím držte je, které miluji, když spí. Požehnejte jim mír, který převyšuje porozumění, zasejte do nich naději, kterou nelze uhasit, pěstujte v nich sny a vize své budoucnosti a chraňte je svou bezpodmínečnou láskou. Amen.

Nyní mě ukládám k odpočinku a děkuji Pánu, můj život je požehnaný. Mám svou rodinu a svůj domov a svobodu, kdybych se rozhodl toulat. Moje dny jsou plné modré oblohy, moje noci jsou také plné sladkých snů. Nenápadám důvod žebrat nebo prosit. Dostal jsem vše, co potřebuji. Pod jemnou měsíční záři děkuji Pánu, aby věděl, jak jsem vděčný za svůj život v dobách slávy a sváru.

Časy slávy mi dávají naději, časy svárů mě učí zvládat. Jsem tedy zase mnohem silnější, ale stále uzemněný a mám se co učit. Teď jsem si lehl na odpočinek. Děkuji Pánu, který prošel zkouškou dalšího dne na Zemi, vděčný za jeho bohatou hodnotu. Tento den byl zvláštním snem od rána & lsquotil posledního měsíčního paprsku. Přesto, pokud by nadcházející úsvit přinesl smutek, I & rsquoll vstane, vděčný I & rsquove dosáhl zítra.

Nebeský Otče, nahoře, prosím, požehnej toto dítě, které miluji. Nechte ji spát celou noc a její sny ať jsou čistou radostí. Až se probudí, buďte po jejím boku, aby uvnitř cítila vaši lásku. Jak roste, prosím, neopouštěj ji, aby věděla, že držíš její duši. Amen.

Drahý Otče v nebi, tady, v bezpečí s tebou, piji v tvém pokoji. Pomozte mi prozkoumat mnoho zkušeností, pocitů a myšlenek, se kterými jsem se dnes setkal. Nechávám si odpočinout, uklidnit se a být v klidu. Pomoz mi odevzdat ti všechno, čím jsem, svou únavu, své starosti, své naděje a obavy. Když dnes v noci spím, rozhodl jsem se tě držet za ruku. Rozhodl jsem se žít s tebou. Rozhodl jsem se věřit, rozhodl jsem se věřit, vždy si vyberu tebe. Amen.

Pane Ježíši, očisti mé myšlenky od hněvu a starostí. Vím, že starosti pro mě nejsou tvoje vůle. Zajistěte prosím všechny mé potřeby, jak slibujete ve svém slově. Dávám ti všechny své strachy, starosti a starosti, jak jsi mi řekl. Vnes do mého srdce mír a útěchu a pomoz mi spočinout v tobě a mít mír. Odpusť mi všechny hříchy, kterých jsem se dnes dopustil, a naplň mé srdce svou láskou.

Najděte každý den více síly, míru a naděje vtiph WD Nový Každodenní inspirace Biblické veršové karty a přenosná krabice inspo, která bude mít potřebné povzbuzení na dosah.


“ Drahý Pane Ježíši, přicházím před tebou ve jménu Ježíše. Nemohu přijmout tyto modlitby, aniž bych vás požádal o milost a odpuštění. Ó Pane, vím, že dnes večer nejsem hoden těchto modliteb, odpusť mi mé hříchy, chyby a můj tajný životní styl. Uznávám, že jsem hříšník. Dnes činím pokání ze svých hříchů. Nyní vám je vyznávám ve jménu Ježíše. Otče, jakýkoli duch, který posiluje pevnost hříchu, by měl být vymazán ve jménu Ježíše. Zachraň mě svou drahocennou krví prolitou na Kalvárii. Ukažte mi nyní znamení, že jste mi odpustili a zasypali mě milosrdenstvím (chvilku počkejte a teď ho slyšte). Děkuji Ježíši. Pomozte mi tedy, Bože, ve jménu Ježíše. ”

1. Strhávám každý oltář ničemnosti postavený proti mému osudu ve jménu Ježíše.
2. Čarodějnická jízda v mém sousedství, přiřazená zabít můj osud, vznítit se, ve jménu Ježíše.
3. Duchu svatý, koordinuj můj život pro efektivní a efektivní výkon ve jménu Ježíše.
4. Moje průlomy svázané v tomto prostředí, být uvolněny ohněm, ve jménu Ježíše
5. Odmítám stagnovat ve jménu Ježíše.
6. Duchu svatý, spoj mě se zázraky, znameními a zázraky ve jménu Ježíše.
7. Oltáře ničemných, kteří mě obklopují, vzplanou ve jménu Ježíše.
8. Následuj ducha následování a pomocí svého stínu mě sleduj. Proto oslepni a buď paralyzován ve jménu Ježíše
9. Každý sen předků promítaný do mého spánku, být zničen ohněm, ve jménu Ježíše.

10. Ďáble, nemáš žádnou moc nad mnou a mým zdravím, proto mě nech ve jménu Ježíše na pokoji.
11. Moje zpoždění požehnání, být uvolněn ohněm, ve jménu Ježíše
12. Tvá síla Jdi pomalu v mém životě, vzplani, DVOJNÁSOBEK, najdi mě, ve jménu Ježíše
13. ANCESTRAL EVIL VILE, pokrývající můj osud, vznítit se, vznítit se, vznítit se, ve jménu Ježíše. Moje sláva hořící ve zlém hrnci, vyskočí ohněm, ve jménu Ježíše
15. Ty podivná nemoc, která na mě čeká na pokraji mého zázraku, JASNĚ OD POŽÁRU, ve jménu Ježíše
16. Vyskočím z každé zlé jámy temnoty mého otce nebo domu matky ve jménu Ježíše.

Nyní to deklarujte pomocí Matt 26:52, 1 Kr. 4: 9-10 Gen.32: 24-28

 • Nepřítel pokroku na mém pracovišti, přijměte zničení ve jménu Ježíše.
 • Nepřítel pokroku v mém prostředí, přijměte ostudu ve jménu Ježíše.
 • Nepřítel pokroku, který závidí můj pokrok, rozptyl ohněm, ve jménu Ježíše
 • Nepřítel pokroku proti mému bohatství, zemři ve jménu Ježíše
 • Nepřítel pokroku proti tomu, co pro mě Pán dělá, zemři v hanbě.
 • Nepřítel pokroku proti mé službě a kariéře, přijměte dvojí zklamání,
 • Nepřítel pokroku proti mým plánům cestovat ze země, rozptylovat ohněm,
 • Nepřátelé mého úspěchu, přijměte selhání, ve jménu Ježíše.
 • Nepřítel pokroku proti mému požehnání, buď zničen ve jménu Ježíše.

17. Neporušená zlá smlouva, zlomená ohněm, ve jménu Ježíše
18. Strongman pohodlně sedící na mém požehnání, být sesazen ohněm, ve jménu Ježíše
19. Generační bitvy, kletby a problémy nepohltí můj osud ve jménu Ježíše. Kolektivní otroctví v mém základu, zlom mě a vysvoboď mě ohněm, ve jménu Ježíše.
20. Obnovuji všechna požehnání dne i noci, které mi nepřítel ukradl, ve jménu Ježíše
21. Andělé mého požehnání, kde jsi? Jsem k dispozici, najděte mě milosrdenstvím, ve jménu Ježíše
22.Bože, povstaň a naprav všechny druhy škod způsobených mému životu a tělu nepřítelem, ve jménu Ježíše. Do mého života pronikla zlá slova, která na mě působí, vrať se zpět k odesílateli ve jménu Ježíše
23. Duchu tvého neukážeš zářit, zemři, ve jménu Ježíše
24. Prohlás to a řekni: ”Můj život a osud, nejsi určen pro stagnaci a omezení, ve jménu Ježíše.
25. Duch stoupání a klesání, vyprší dnes večer, ve jménu Ježíše
26. Posílám zlý šíp zpět odesílateli ve jménu Ježíše.
27. Ó Pane, nech dnes večer ve jménu Ježíše plakat mé protivníky
28. Nemoc jakéhokoli druhu, Dlouhodobá infekce v mém těle, můj život není tvůj kandidát, spláchnut Ježíšovou krví.
29. Na cokoli položím ruce, bude vzkvétat, rozšiřovat se, zvětšovat se a kráčet kupředu, ve jménu Ježíše.
30. Děkuji Ježíši za zodpovězení mých modliteb. Modlete se za evangelistu Joshuu, ministerstvo a partnery po celém světě ve jménu Ježíše.


Význam půlnočních modliteb

Pomáhá ukončit démonický útok

Protože většina útoků na nepřítele se odehrává o půlnoci, když zůstaneme vzhůru a modlíme se, naše duchovní bdělost se zvyšuje. To snižuje úspěch útoku nepřítele na nás. Důvod, proč zloděj přijde v noci, protože věří, přirozeně je muž v noci slabý. Během této doby tělo volá po odpočinku. Takže jejich nepřátelé budou těžit z potřeby těla zasáhnout muže.

Díky tomu jsme duchovně dospělí

Boží duch mluví pokaždé. Je na nás, abychom se umístili, abychom od Něho slyšeli. Pokud si myslíte, že je půlnoční modlitba velmi snadná, zkuste ji začít dnes. Vyžaduje vědomé a promyšlené úsilí, aby vaše tělo bylo zbaveno zbytku, který potřebuje. A většinou, i když spíme, chce s námi Boží duch komunikovat.

Ve chvíli, kdy můžeme poslouchat vedení ducha, když o půlnoci volá k modlitbě, naše úroveň duchovnosti se zvyšuje a to znamená, že můžeme poslouchat téměř cokoli, co přikázal Bůh.

Více se soustředíme

Modlitba není jen činnost, kterou lze provádět jakkoli. Je to komunikace mezi smrtelníky a nesmrtelnými, mezi člověkem a Bohem. Vyžaduje určitou míru koncentrace. Během dne je tolik věcí, které by vyžadovaly naši pozornost, takže soustředit se místo modlitby nemusí být dosažitelné.

Půlnoční modlitby nám však pomáhají více se soustředit. Žádný hluk zevnitř ani z okolí, žádné rušení, jen vy a otec. Úroveň koncentrace se zvyšuje.

Je to zásadní pro setkání měnící život

Boží duch je vždy k dispozici. Když se o půlnoci modlíme, dostalo nás to na okraj setkání s otcem, které nám změní život. Jacob byl duchovně citlivý, aby věděl, že tento muž není obyčejný. Než anděl dorazil, musel ve svém srdci meditovat. Proto mohl poznat, že to není člověk.

Když se v noci modlíme, máme větší šanci na setkání s otcem.


Biblické verše noční modlitby

Právě v tuto dobu odešel na horu modlit se a strávil celou noc v modlitbě k Bohu.

2. Genesis 32:24

Potom Jacob zůstal sám a muž s ním zápasil až do svítání.

3. 1 Samuel 15:11

"Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, protože se odvrátil od toho, aby mě následoval, a neplnil mé příkazy." Samuel byl zoufalý a celou noc volal k PÁNOVI.

4. Žalm 55:17

Večer a ráno a v poledne si budu stěžovat a šeptat a on uslyší můj hlas.

5. Žalm 119: 62

O půlnoci vstanu, abych ti poděkoval za tvé spravedlivé obřady.

6. Skutky 16:25

Ale kolem půlnoci se Paul a Silas modlili a zpívali chvalozpěvy na Boha a vězni je poslouchali

7. Žalm 63: 6

Když si na tebe vzpomenu na své posteli, medituji na tebe v nočních hodinách,

8. Žalm 119: 148

Moje oči očekávají noční hlídky, abych mohl meditovat nad tvým slovem.

9. Žalm 119: 55

Pane, v noci si pamatuji tvé jméno a dodržuji tvůj zákon.

10. Žalm 134: 1

Hle, žehnej Hospodinu, všichni služebníci Páně, kteří v noci slouží v domě Hospodinově!

11. Pláč 2:19

"Vstaň, v noci hlasitě plač Na začátku noci hodinky Vylij si srdce jako vodu Před přítomností Pána Pozvedni k němu ruce Pro život svých maličkých, kteří omdlévají hladem V čele každou ulici. "

12. 2 Samuel 12:16

David se tedy zeptal Boha na dítě a David se postil a šel a ležel celou noc na zemi.

13. Žalm 30: 5

Neboť Jeho hněv je jen na okamžik, Jeho přízeň je na celý život Pláč může trvat celou noc, ale ráno přijde radostný výkřik.

14. Joel 1:13

Opásejte se pytlem a naříkejte, kněží, kvílejte, ministři oltáře! Pojď, přenocuj v pytlovině, ministři mého Boha, protože oběť obilí a oběť za nápoje jsou zadrženy z domu tvého Boha.


Modlitební body neomezené

1. Ruším své jméno, svou rodinu a ministerstvo z matriky smrti, s Božím ohněm, ve jménu Ježíše.
2. Každá zbraň ničení proti mně byla zničena Božím ohněm ve jménu Ježíše.
3. Boží oheň, bojuj za mě v každé oblasti mého života, ve jménu Ježíše ’.
4. Všechny překážky mé ochrany musí být roztaveny Božím ohněm ve jménu Ježíše.
5. Každé zlo, které se proti mně shromáždí, bude rozptýleno hromovým ohněm Božím ve jménu Ježíše.
6. Pane, nechť tvůj oheň zničí každý zlý seznam obsahující mé jméno ve jménu Ježíše.
7. Všechna selhání minulosti, musí být přeměněna na úspěch a zázraky, ve jménu Ježíše ’.
8. Ó Pane, nechť první déšť, druhý déšť a Tvé požehnání na mě nyní spadne.
9. Pane, nechť je ve jménu Ježíše frustrován veškerý neúspěšný mechanismus nepřítele navržený proti mému úspěchu.
10. Přijímám moc z výsosti a paralyzuji všechny síly temnoty, které odklánějí moje požehnání, ve jménu Ježíše.
11. Počínaje tímto dnem využívám služeb andělů Božích, abych mi ve jménu Ježíše otevřel všechny dveře příležitostí a průlomů.
12. Nebudu znovu obíhat v kruzích, udělám pokrok, ve jménu Ježíše.
13. Nebudu stavět k tomu, aby jiný mohl obývat, a nebudu sázet, aby jiný jedl ve jménu Ježíše.
14. Ve jménu Ježíše paralyzuji pravomoci vyprazdňovače týkající se naší ministerstva.
15. Ó Pane, nechť je kobylka, housenka a palmový červ přiřazené k jídlu ovoce mé práce upečeny Božím ohněm.
16. Nepřítel nezkazí mé svědectví ve jménu Ježíše.
17. Odmítám každou zpáteční cestu ve svém životě ve jménu Ježíše.
18. Paralyzuji každého silného muže připojeného k jakékoli oblasti mého života ve jménu Ježíše.
19. Nechť každý agent hanby vytvořený proti mému životu bude ve jménu Ježíše paralyzován.
20. Ve svém životě ve jménu Ježíše paralyzuji aktivity zkaženosti domácnosti.
21. Uhasím každý podivný oheň vycházející ze zlých jazyků proti mně, ve jménu Ježíše.
22. Pane, dej mi sílu pro maximální úspěch v každém kole. ve jménu Ježíše
23. Ó Pane, dej mi uklidňující autoritu, abych dosáhl svého cíle.
24. Pane, posilni mě svou mocí.
25. Paralyzuji každého ducha neposlušnosti ve svém životě, ve jménu Ježíše ’.
26. Odmítám neuposlechnout Boží hlas ve jménu Ježíše.
27. Každý kořen vzpoury v mém životě, být vykořeněn, ve jménu Ježíše ’.
28. Pramen vzpoury v mém životě, vyschnout, ve jménu Ježíše.
29. Protikladné síly podporující vzpouru v mém životě, zemři, ve jménu Ježíše ’.
30. Každá inspirace čarodějnictvím v mé rodině bude zničena ve jménu Ježíše.
31. Ježíšova krev, setři ve jménu Ježíše všechny zlé známky čarodějnictví v mém životě.
32. Každý oděv oblečený na mě čarodějnictvím, roztrhán na kusy, ve jménu Ježíše.
33. Boží andělé, začněte pronásledovat nepřátele mé domácnosti, ať jsou jejich cesty ve jménu Ježíše temné a kluzké.
34. Pane, zmást je a obrátíš je proti sobě.
35. Porušuji každou zlou nevědomou dohodu s domácími nepřáteli ohledně mých zázraků ve jménu Ježíše.
36. Čarodějnictví pro domácnost, padni a zemři ve jménu Ježíše.
37. Ó Pane, stáhni veškerou nešvar domácnosti do mrtvého moře a pohřbi je tam.
38. Ó Pane, odmítám následovat zlý vzor nepřátel své domácnosti.
39. Můj život, vyskoč z klece domácí bezbožnosti ve jménu Ježíše.
40. Přikazuji, aby byla ve jménu Ježíše exhumována všechna moje požehnání a potenciál pohřbený zlými nepřáteli z řad domácností.
41. Uvidím dobrotu Pána v zemi živých, ve jménu Ježíše.
42. Všechno, co bylo proti mně uděláno, aby mi kazilo radost, bylo zničeno, ve jménu Ježíše.
43. Ó Pane, když Abraham přijal přízeň v Tvých očích, dovol mi přijmout Tvou přízeň, abych mohl vyniknout v každé oblasti svého života.
44. Pane Ježíši, v tomto měsíci se mnou hojně jednej
45. Nezáleží na tom, zda si to zasloužím nebo ne, ve jménu Ježíše se mi dostává nesmírné přízně od Pána.
46. ​​Každé požehnání, které mi Bůh v tomto roce přisoudil, mě ve jménu Ježíše nemine.
47. Moje požehnání nebude v tomto roce přeneseno na mého bližního, ve jménu Ježíše.
48. Otče, Pane, zneucti každou moc, která je ve jménu Ježíše, aby zmařila tvůj program pro můj život.
49. Každý krok, který udělám, povede k vynikajícímu úspěchu, ve jménu Ježíše#8217.
50. Budu vítězit s člověkem a Bohem v každé oblasti svého života, ve jménu Ježíše.
51. Každé obydlí slabosti v mém životě, rozbité na kusy, ve jménu Ježíše.
52. Moje tělo, duše a duch, odmítni každou zlou nálož, ve jménu Ježíše ’.
53. Zlý základ v mém životě, dnes tě stáhnu dolů, v mocném jménu Ježíše.
54. Každá zděděná nemoc v mém životě, ode mě teď odešli, ve jménu Ježíše.
55. Každá zlá voda v mém těle, vystupte ve jménu Ježíše.
56. Ruším účinek každého zlého zasvěcení ve svém životě ve jménu Ježíše.
57. Oheň Ducha svatého, imunizuj mou krev proti satanské otravě ve jménu Ježíše.
58. Otče Pane, vlož do mých úst sebeovládání ve jménu Ježíše.
59. Odmítám si zvyknout na špatný zdravotní stav, ve jménu Ježíše.
60. Každé dveře otevřené slabosti v mém životě, dnes trvale zavřené, ve jménu Ježíše.
61. Každá moc spokojená s Bohem v mém životě bude pražena ve jménu Ježíše.
62. Každá moc, která brání Boží slávě, aby se projevila v mém životě, je ve jménu Ježíše paralyzována.
63. Osvobozuji se od ducha pustiny ve jménu Ježíše.
64. Nechť je Bůh Bohem v mém domě, ve jménu Ježíše.
65. Nechť je Bůh Bohem v mém zdraví, ve jménu Ježíše.
66. Nechť je Bůh Bohem v mé kariéře, ve jménu Ježíše.
67. Nechť je Bůh Bohem v mé ekonomice, ve jménu Ježíše.
68. Sláva Boží, obepni každé oddělení mého života ve jménu Ježíše.
69. Pán, který odpovídá ohněm, buď mým Bohem, ve jménu Ježíše.
70. V tomto programu se všichni moji nepřátelé rozprchnou, aby již ve jménu Ježíše nevstali.

DEN 2
71. Krev Ježíšova, křičte proti všem zlým shromážděním uspořádaným pro mě ve jménu Ježíše.
72. Otče, Pane, obrať všechna moje minulá selhání na neomezená vítězství ve jménu Ježíše.
73. Pane Ježíši, vytvoř prostor pro můj pokrok v každé oblasti mého života.
74. Všechny zlé myšlenky proti mně, Pane, obrať je, aby byly pro mě dobré.
75. Otče, Pane, daruj zlé lidi za můj život, kde byla proti mně ve jménu Ježíše přijata zlá rozhodnutí.
76. Ó Pane, propaguj svou tupou prosperitu v mém životě.
77. Ať ve jménu Ježíše spadnou sprchy tupé prosperity v každém oddělení mého života.
78. Prohlašuji veškerou svou prosperitu v tomto týdnu ve jménu Ježíše.
79. Každé dveře mé prosperity, které byly zavřeny, se nyní otevřou, ve jménu Ježíše.
80. Ó Pane, obrať mou chudobu k prosperitě ve jménu Ježíše.
81. Ó Pane, obrať mou chybu k dokonalosti ve jménu Ježíše.
82. Ó Pane, obrať mé frustrace k naplnění ve jménu Ježíše.
83. Ó Pane, přines pro mě med ze skály ve jménu Ježíše.
84. Stojím proti každé zlé smlouvě náhlé smrti ve jménu Ježíše.
85. Porušuji každou vědomou i nevědomou zlou smlouvu o předčasné smrti ve jménu Ježíše.
86. Ty, duch smrti a pekla, nemáš v mém životě žádný dokument ve jménu Ježíše.
87. Kameny smrti, odejděte z mých cest, ve jménu Ježíše.
88. Pane, udělej mi hlas vysvobození a požehnání.
89. Šlapám po výšinách nepřátel ve jménu Ježíše.
90. Svázám a učiním zbytečným každého démona sajícího krev ve jménu Ježíše.
91. Ty zlý proud smrti, uvolni sevření mého života ve jménu Ježíše.
92. Zkazím rozhodnutí zlých otvíračů ve své rodině ve jménu Ježíše.
93. Oheň ochrany, kryjte moji rodinu ve jménu Ježíše.
94. Ó Pane, udělej mi dokonalou cestu ve jménu Ježíše.
95. Po celé dny svého života nebudu zahanben ve jménu Ježíše.
96. Odmítám každý oděv hanby ve jménu Ježíše.
97. Odmítám každou botu hanby ve jménu Ježíše.
98. Ve jménu Ježíše odmítám každou náhlavní soupravu a čepici hanby.
99. Hanba ve jménu Ježíše nebude můj los.
100. Každé démonické omezení mého pokroku v důsledku studu bude odstraněno ve jménu Ježíše.
101. Každá síť studu kolem mě, ochromte, ve jménu Ježíše.
102. Ti, kdo hledají moji hanbu, zemřou kvůli mně ve jménu Ježíše.
103. Pokud jde o stud, nebudu zaznamenávat žádný bod pro satana ve jménu Ježíše.
104. Ve jménu Ježíše nebudu jíst chléb smutku, nebudu jíst chléb hanby a nebudu jíst chléb porážky.
105. Ve jménu Ježíše se mě po celý život nedotkne zlo.
106. V tomto roce dosáhnu svého cíle ve jménu Ježíše.
107. V každé oblasti mého života mě moji nepřátelé ve jménu Ježíše nechytí.
108. V každé oblasti svého života budu běhat a nebudu unavený, budu chodit a neomdlít.
109. Ó Pane, v každé oblasti mého života, ať můj život Tě nezneuctí.
110. Nebudu obětí neúspěchu a ve jménu Ježíše si z žádného důvodu nekousnu prst.
111. Pomoz mi, Pane, setkat se s Božím standardem pro můj život.
112. Odmítám být kandidátem ducha amputace ve jménu Ježíše.
113. Každý den svého života se budu ve jménu Ježíše přesouvat na vyšší zem.
114. Každý duch hanby se dal do pohybu proti mému životu, zavazuji vás, ve jménu Ježíše.
115. Každý duch soupeřící s mými průlomy, buďte připoutáni ve jménu Ježíše.
116. Ve jménu Ježíše svazuji každého ducha otroctví.
117. Každý den svého života hanobím všechny své tvrdohlavé pronásledovatele ve jménu Ježíše.
118. Zavazuji, každého ducha Herodova, ve jménu Ježíše.
119. Každý duch vyzývající mého Boha, buď zneuctěn, ve jménu Ježíše ’.
120. Každé Rudé moře přede mnou, rozdělte se ve jménu Ježíše.
121. Přikazuji každému duchu špatného konce, aby byl svázán v každé oblasti mého života, ve jménu Ježíše.
122. Každý duch Saula, buď zneuctěn v mém životě, ve jménu Ježíše.
123. Každý duch faraonův, zneuctěte mě v mém životě, ve jménu Ježíše ’.
124. Odmítám každé zlé pozvání na zaostalost, ve jménu Ježíše#8217.
125. Přikazuji, aby byl ve jménu Ježíše odvalen každý kámen překážky v mém životě.
126. Otče, Pane, odhoď z mého života každý kámen chudoby ve jménu Ježíše.
127. Nechť je odvalen každý kámen neplodnosti v mém manželství ve jménu Ježíše.
128. Nechť je odvalen každý kámen neúspěchu v mém životě, ve jménu Ježíše.
129. Můj Bože, odhoď ve jménu Ježíše každý kámen útrap a otroctví z mého života.
130. Můj bože, odhoď každý kámen neúspěchu zasazený v mém životě, mém domě a na mých ministerstvech, ve jménu Ježíše.
131. Kameny zábran, zasazené na okraji mých průlomů, odvalte ve jménu Ježíše.
132. Vy kameny stagnace, umístěné na hranici mého života, odvalte ve jménu Ježíše.
133. Bože můj, ať se odvalí každá bouře ‘amputator ’ zasazená na začátku mého života, uprostřed mého života a na konci mého života, ve jménu Ježíše.
134. Otče, Pane, děkuji ti za všechny kameny, které jsi odvalil, zakazuji jejich návrat ve jménu Ježíše.
135. Ať na mě přijde síla shora, ve jménu Ježíše.
136. Otče, Pane, propaguj svou moc ve všech oblastech mého života ve jménu Ježíše.
137. Otče, Pane, udělej mi generátor energie po celé dny mého života ve jménu Ježíše.
138. Nechť na mě ve jménu Ježíše dopadne moc žít svatý život po celé dny mého života.
139. Nechť na mě ve jménu Ježíše dopadne síla žít vítězný život po celé dny mého života.
140. Nechť na mě ve jménu Ježíše padá síla prosperovat po celé dny mého života.

3. DEN
141. Nechť na mě ve jménu Ježíše dopadne moc být v dobrém zdravotním stavu po celé dny mého života.
142. Nechť na mě ve jménu Ježíše dopadne moc hanobit mé nepřátele po celé dny mého života.
143. Nechť na mně nyní spočívá Kristova moc ve jménu Ježíše.
144. Nechť na mě nyní padá moc svazovat a uvolňovat ve jménu Ježíše.
145. Otče, Pane, nechť tvůj klíč k probuzení odemkne všechna oddělení mého života pro tvůj ohnivý oheň ve jménu Ježíše.
146. Každá oblast mého života, která je v bodě smrti, přijměte dotek oživení ve jménu Ježíše.
147. Otče, Pane, sesli svůj oheň a pomazání do mého života ve jménu Ježíše.
148. Každá neukřižovaná oblast v mém životě, přijmi dotek ohně a buď ukřižována ve jménu Ježíše.
149. Nech oheň padnout a pohltit všechny překážky mého postupu ve jménu Ježíše.
150. Vy tvrdohlavé problémy v mém životě, přijměte dynamit Ducha Svatého ve jménu Ježíše.
151. Přenášíš zázrak z mých minulých půstních a modlitebních programů, přijímáš dotek ohně a zhmotňuješ se ve jménu Ježíše.
152. Oheň Ducha svatého, pokřti mě modlitebním zázrakem ve jménu Ježíše ’.
153.Každá oblast mého života, která potřebuje osvobození, obdrží dotek ohně a bude vysvobozena ve jménu Ježíše.
154. Nechť mě nyní moji andělé požehnání najdou ve jménu Ježíše.
155. Každý satanský program nemožnosti, nyní vás ve jménu Ježíše ruším.
156. Ve jménu Ježíše musí být paralyzována každá zlovolnost domácnosti a její program nemožnosti.
157. Ve jménu Ježíše nepřistane na mou hlavu ani na moji službu žádná kletba.
158. Po celé dny svého života nebudu plýtvat penězi na své zdraví: Pán bude můj uzdravovatel ve jménu Ježíše.
159. Po celé dny svého života budu ve správný čas na správném místě.
160. Po celé dny svého života neodejdu z ohně Boží ochrany ve jménu Ježíše.
161. Po celé dny svého života nebudu kandidátem na nevyléčitelnou nemoc ve jménu Ježíše.
162. Každá zbraň zajetí, zneuctěná ohněm, ve jménu Ježíše.
163. Pane, než dokončím tuto modlitbu, potřebuji mimořádný zázrak v každé oblasti svého života.
164. Ať je každý útok plánovaný proti pokroku mého života frustrován, ve jménu Ježíše.
165. Přikazuji duchům obtěžování a trápení, aby mě ve jménu Ježíše opustili.
166. Pane, začni mluvit zdravě do mé mysli a bytí.
167. Ve jménu Ježíše ruším každou čarodějnickou kletbu vydanou proti mému pokroku.
168. Odsuzuji všechny duchy, kteří mě ve jménu Ježíše odsuzují.
169. Nechť do mého života a operací ve jménu Ježíše vstoupí božská přesnost.
170. V mém životě, ve jménu Ježíše, se neprojeví žádná zlá směrnice.
171. Nechť se v mém životě a službě ve jménu Ježíše naplní plány a záměry nebe.
172. Ó Pane, přiveď mi přátele, kteří ctí tvé jméno a všechny ostatní drž dál.
173. Ať do mého života vstoupí božská síla ve jménu Ježíše.
174. Ó Pane, způsob, abys byl v mém životě skutečný.
175. Ó Pane, ukaž se dnes v mém životě.
176. Ať je zničena každá pevnost, která působí proti mému míru, ve jménu Ježíše.
177. Nechť na mě nyní ve jménu Ježíše dopadne moc zničit každé nařízení temnoty působící v mém životě.
178. Pane, vysvoboď můj jazyk od zlého ticha.
179. Pane, nechť můj jazyk řekne ostatním o Tvém životě.
180. Pane, uvolni můj jazyk a použij ho ke své slávě.
181. Pane, nech můj jazyk přivést toulavé ovečky zpět do stáda.
182. Pane, nech můj jazyk posílit ty, kdo jsou sklíčeni.
183. Pane, nech můj jazyk vést smutné a osamělé.
184. Pane, křti můj jazyk láskou a ohněm.
185. Nechť je v mém životě, ve jménu Ježíše, zneuctěn každý nekající a tvrdohlavý pronásledovatel.
186. Nechť každou železnou kletbu působící proti mému životu zlomí Ježíšova krev, ve jménu Ježíše.
187. Nechť každý problém, jehož cílem je zneuctit mě, přijme otevřenou hanbu ve jménu Ježíše.
188. Nechť je každý problém ukotven v mém životě vykořeněn, ve jménu Ježíš ’.
189. Několik zlých smluv, prolomeno Ježíšovou krví ve jménu Ježíše.
190. Několik kleteb, zlomených Ježíšovou krví, ve jménu Ježíš ’.
191. Všechno, co bylo proti mně provedeno zlými visacími zámky, bylo anulováno Ježíšovou krví ve jménu Ježíše.
192. Všechno, co bylo proti mně na jakékoli křižovatce, bylo anulováno Ježíšovou krví ve jménu Ježíše.
193. Ať každý tvrdohlavý a modlitební odporný démon přijímá kameny ohně a hromu ve jménu Ježíše.
194. Každá tvrdohlavá a modlitba odolávající chorobám, uvolněte své zlo a držte se mého života ve jménu Ježíše.
195. Každý problém spojený s mrtvými, být rozdrcen Ježíšovou krví, ve jménu Ježíše.
196. Svůj ukradený majetek vymáhám sedmkrát, ve jménu Ježíše.
197. Ať je každá špatná vzpomínka na mě vymazána Ježíšovou krví ve jménu Ježíše.
198. Nedovoluji, aby moje průlomy byly zavřeny do klecí, silami temnoty ve jménu Ježíše ’.
199. Nechť slunce mé prosperity povstane a rozptýlí každý oblak chudoby ve jménu Ježíše.
200. Vyhlašuji nezastavitelný pokrok v mém životě a službě, ve jménu Ježíše ’.
201. Každý den svého života namočím do Ježíšovy krve a do znamení a zázraků, ve jménu Ježíše.
202. Rozbíjím každou pevnost útlaku ve svém životě a manželství, ve jménu Ježíše#8217.
203. Nechť je ve jménu Ježíše ukončena každá satanská radost z mého života.
204. Ve jménu Ježíše paralyzuji každou zlost domácnosti.
205. Nechť každá satanská šířící se řeka vyschne Ježíšovou krví ve jménu Ježíše.
206. Svazuji každého ducha předků a přikazuji mu, aby ve jménu Ježíše ztratil kontrolu nad mým životem.
207. Duchové předků, sbalte si náklad a vyjděte z mého života ve jménu Ježíše.
208. Každá kletba bezvýsledné práce v mém životě se zlomí ohněm Ducha Svatého.
209. Děkuji, Pane, za vyslyšenou modlitbu.
210. Zpívejte chvály a uctívejte písně k uctívání Boha.


Podívejte se na video: Půlnoční mše na Svatém Hostýně 2015 (Červenec 2022).


Komentáře:

 1. Voodoogis

  Tohle bylo a se mnou. Na toto téma můžeme komunikovat.

 2. Adelhard

  A na neurčito to není daleko :)

 3. Mahoyu

  Omlouvám se, ale podle mého názoru přiznáváte chybu. Mohu obhájit svou pozici. Napište mi do PM, vyřídíme to.

 4. Iker

  Noteworthy the very valuable information

 5. Ihuicatl

  Učí se z chyb a po chybách se s nimi zachází. Na otázku dotazníku „Rodinný stav:…“ hrdě napsal - "Nahoře". vláda potřebuje nový impuls... O pračce: rázná BOSH Když pijete, musíte vědět, kdy přestat. Jinak můžete pít méně. Je dobře známo, že člověk se vždy může dívat na tři věci: jak hoří oheň, jak teče voda a jak funguje druhý člověk.



Napište zprávu